Ceník

výkonů nehrazených pojišťovnou pro rok 2021

Vyšetření do zaměstnání / vstupní prohlídka800,-

Vstupní prohlídka s vystavením zdravotního průkazu?,-

Vyšetření na řidičský průkaz800,-

Vyšetření k prodloužení řidičského průkazu500,-

Vyšetření na zbrojní průkaz800,-

Vystavení zdravotního průkazu300,-

Vyšetření pro studentskou brigádu250,-

Vyšetření / potvrzení pro sport250,-

Potvrzení o způsobilosti pro práci s dětmi250,-

Potvrzení přihlášky na VŠ200,-

Očkování / aplikace injekce100,-

Výpis z dokumentace450,-

Potvrzení o nemoci100,-

Pro neregistrované pacienty

Komplexní vyšetření800,-

Cílené vyšetření - nemoc500,-

Vystavení receptu100,-